Analiza potreba za znanjima, vještinama i radnicima u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije

 
Analiza potreba za znanjima, vještinama i radnicima u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije Objavljeno: 22. 10. 2014 - 1:41

Činjenica je da gospodarstvo već godinama tvrdi da obrazovanje ne pita za potrebe. Obrazovanje, s druge strane tvrdi da nema informaciju o potrebama gospodarstva. Upravo je iz tih konkretnih polazišta iznikla ideja o ovom projektu.

ŠIRI CILJ projekta je povezivanje tri najznačajnija čimbenika OBRAZOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE i GOSPODARSTVO u zajedničkom planiranju obrazovanja s pozicija potreba.

UŽI CILJ projekta je ispitati konkretne potrebe za znanjima i vještinama u gospodarstvu bjelovarsko-bilogorske županije, ponuditi informaciju svima onima koji imaju moć intervenirati u postojeće programe srednjih škola

Tijekom zadnjih godina na sastancima ravnatelja mreže srednjih škola bjelovarsko-bilogorske županije i predstavnika gospodarstva definirana je neusklađenost potreba gospodarstva s produkcijom kadrova koji izlaze uz srednjih škola.

Neusklađenost je definirana na nekoliko nivoa: 
1. Neusklađenost programa s potrebama gospodarstva 
2. Neusklađenost broja učenika koji završavaju pojedine programe s potražnjom kadrova na tržištu rada 
3. Neusklađenost stečenih znanja i vještina sa zahtjevima gospodarstva

Dinamika tržišta rada posljednjih godina nedvojbeno ukazuje na disharmoniju ponude i potražnje, ali prvenstveno s pozicija ZNANJA I VJEŠTINA.

Danas poslodavci ne preferiraju specijaliste uskog profila, već su skloniji zapošljavanju osoba koje imaju širi dijapazon znanja, i vještina, a otvoreni su za učenje novog, a prije svega, sposobni su obavljati različite poslove iz i izvan svog obrazovnog profila.

Procjena trenutnih potreba sa ciljem oblikovanja kvalitetnog i ka potrebama orijentiranog programa suština je naše ideje.

Istraživanje analize potreba za znanjima, vještinama i broju zaposlenika u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije se provodi u šest koraka:

I. Odabir problema i ciljeva

II. Planiranje istraživanja

III. Prikupljanje informacija

IV. Analiza informacija

V. Oblikovanje izvješća

VI. Usklađivanje sa lokalnim partnerima

Partneri u projektu:

- Poslovni park Bjelovar d.o.o. (za razvoj i ulaganja) 
- Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorke županije 
- Hrvatski zavod za zapošljavanje-ps Bjelovar 
- Pučko otvoreno učilište Bjelovar 
- Gospodarska komora Bjelovarsko-bilogorske županije 
- Aktiv ravnatelja mreže srednjih škola 
- Županija Bjelovarsko-bilogorska 
- Grad Bjelovar

Partneri su svoju podršku realizirali kroz financijsku i materijalnu pomoć.

Na osnovu prethodnih analiza pripremljeno je nekoliko radnih verzija upitnika i protokola intervjua. Sve aktivnosti su 
prezentirane socijalnim partnerima i partnerima u projektu. 
Nakon temeljitog išćitavanja prijedloga instrumentarija, postignut je konsenzus sa svim partnerima i definiran 
instrumetarij: statistički upitnik i protokol intervjua. 
Predselekcijskim i selekcijskim postupkom izabrano je 90 anketara, nezaposlenih osoba sa završenom srednjom 
školom. Vodilo se računa da budu zastupljene kategorije dugotrajno nezaposlenih, mladih, žena. 
Pripremljeni su, tiskani i distribuirani dopisi svim obrtima i poduzećima u Županiji uz objašnjenje cilja projekta 
i najavljen dolazak anketara. 
Tiskan je instrumentarij, održano je ukupno 6 treninga za anketare u 5 gradova Županije. 
Paralelno je pripremljen i program za unos i obradu podataka.

Povratak na sve projekte
 

NAŠE USLUGE

Razvoj, istraživanje, promidžba i edukacija fizičkih osoba, a osobito u svrhu usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada na području Bjelovarsko-bilogorske županije, okupljanje stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim organima udruženja građana i organima jedinica lokalne uprave i samouprave. Razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela

  • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA
  • EDUKACIJA
  • ZAPOŠLJAVANJE